Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lovgrundlaget for sfo'en

 

Sfo'en arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Sfo'en er et pædagogisk tilbud inden for skolens rammer, og denskal bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål ved at fremme børns trivsel, udvikling og læring. 

I folkeskolens formål står der:

§1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

     Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

     Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 §2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlags fri undervisning i folkeskolen.

     Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

      Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

 

Sfo i Herning Kommune

Læs mere her:

https://barn.herning.dk/