Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevfravær og ansøgning ekstraordinær frihed

Elevfravær

Folketinget vedtog nye skærpede regler for elevfravær januar 2020.

I skal specielt være opmærksomme på det, der i folderen kaldes ”ekstraordinær frihed;

Skolelederen kan give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis forældrene har bedt om det. Ekstraordinær frihed gives typisk i forbin­delse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når elevens forældre ønsker at tage eleven med på ferie uden for almindelige ferieperioder.

Skolelederen træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klas­sen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, skal skolens leder være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed. Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, er det lovligt fravær.

Forældrene skal fra januar 2020 ansøge om ekstraordinær frihed, der rækker ud over 2 dage. Det har skolebestyrelsen valgt at håndtere ved at udarbejde et ansøgningsskema, som ligger på skolens hjemmeside og under dokumenter på aula.

Ansøgningen sendes til skolens ledelse via AULA. Dertil kan der hentes et papireksemplar på skolesekretærens kontor. Frihed på 1- 2 dages varighed aftales direkte med klassens lærere

Bemærk at der ikke gives ekstraordinært fri i perioden med obligatoriske nationale test. På Tjørring Skole har vi fastlagt  uge 35  og uge 39 til at være vores testuge.

Folkeskolens Nationale Overgangstest | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)