Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dannelse og læring i sfo'en

Dannelse og læring

 

Forenklet beskrevet, handler dannelse om hvem og hvordan du er, mens læring handler om hvad du ved og kan.

Det er vigtigt at vide meget og kunne en masse forskelligt, men måske endnu vigtigere at være på en måde, så man selv og dem omkring en kan have det godt - der er for eksempel ikke er ret meget ved at være vildt god til fodbold, hvis man opfører sig på en måde, så ingen gider at være på hold med en! Derfor går dannelse og læring hånd i hånd i sfo'en.

 

Læring

 

Læring kan defineres som »en proces hvor barnet tilegner sig viden og kunnen gennem de erfaringer, det gør sig, i samspil med andre« mens dannelse kan være sværere at definere entydigt.

Vi dannes nemlig gennem hele livet, af de påvirkninger og oplevelser vores omgivelser byder os. 

Mens skole og ungdomsuddannelser har et bestemt pensum, som børnene skal igennem, har vi i sfo'en et pensum af oplevelser, vi gerne vil give børnene.

Det kan være oplevelsen af at stå på en scene og vise kammeraterne noget man er god til, at mødes med en flok kammerater og bygge en hule, at være på koloni og klare sig uden mor og far, at falde ned fra et træ og slå hul på knæet eller at få et knus af yndlingspædagogen efter en lang sommerferie. På den måde arbejder vi med alt dét ”der ikke kan sættes på formel”, men som sætter sig i vores erindring og er med til at gøre os til hele mennesker.

 

Dannelse

 

Dannelse kan i høj grad sammenlignes med den opdragelse forældrene giver børnene—og i alle tilfælde er den normativ. Det betyder at den bygger på holdninger og værdier og altså ikke kan afgøres som ”sand” eller ”falsk”. I stedet tager vi stilling til hvordan vi mener at tingene bør være—altså hvad vi mener er rigtigt og forkert. Det kan eksempelvis være hvordan vi mener vi bør opføre os overfor hinanden. I bund og grund handler dannelse og opdragelse om, hvad det er for nogle mennesker vi vil have vores fælles fremtidige samfund til at bestå af. At videregive gode værdier til børnene og lære dem at begå sig sammen, er den fornemste opgave vi som voksne, pædagoger såvel som forældre, har—og derfor skal vi tage den alvorligt.

 

Lektiestøtte - Tjørring Skole er lektiefri

 

- derfor tilbydes der ikke lektiehjælp i sfo'en

 

Pædagogerne i den understøttende undervisning

 

Pædagogerne i sfo'en varetager en del af den understøttende undervisning i skolen. Sammen med lærerne, indgår pædagogerne i teamet omkring de enkelte klasser.
Derudover udnytter pædagoger deres faglige kompetencer omkring pædagogisk idræt, når de hver dag iværksætter lege og bevægelsesaktiviteter i skolens middagspause "Pulsen op"

 

Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed.

 

I sfo’en har størstedelen af personalet gennemgået uddannelsen i pædagogisk idræt og tænker derfor både kroppen og hovedet ind i forhold til børnenes dannelse og læring. Vores arbejde med aktiviteter har derfor ofte en praktisk indgangsvinkel, så børnenes sanser og motorik stimuleres.

Ud over den konkrete og direkte gavnlige effekt af at bevæge sig, er visionen at grundlægge sunde vaner hos børnene. Det vil sige at spise sundt og holde sig i form, for derved at blive i stand til at klare de udfordringer hverdagen byder - både mens man er barn og når man bliver voksen.

Børn med særlige behov og forudsætninger

I sfo'en skaber vi hver dag et professionelt pædagogisk miljø omkring børnene, med fokus på udfordringer, udvikling og inklusion. I sfo'en får børn mulighed for at prøve kræfter med livet i trygge omgivelser. Vi udfordrer børnene, og hjælper dem med at udvikle sig og blive så dygtige de kan. 

Vi lægger vægt på at der skal være plads til alle, og vi skaber gode fællesskaber, som gør at børnene trives – også når de ikke er i sfo'en. Disse værdier vil vi gerne være med til at brede ud til de andre sammenhænge børnene indgår i.  Derudover mener vi, at vores metodiske tilgang til arbejdet med børnene, kan inspirere andre. 

Til fodboldtræningen er det fodboldfærdigheder, der er i fokus og til korsang er det den musikalske kunnen der trænes – mens vi i sfo’en har muligheden og den faglige kapacitet til at samle trådene og se på det hele barn.