Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Stjernekøkkenet.

Maden og måltiderne på Stjernen - en sundhedsfremmende indsats! 

Børns sundhed og trivsel er ikke kun betinget af, at de får god mad med tilstrækkelig energi og næringsstoffer. Mad er imidlertid en meget væsentlig brik i dét puslespil, der tilsammen udgør grundlaget for børns sundhed og trivsel. Det kan være vanskeligt at arbejde optimalt med alle de andre brikker, hvis ikke mad og måltids brikken er på plads.

Madhåndværkerne i Stjernekøkkenet vil i samarbejde med forældre og de øvrige Stjernemedarbejdere investere både viden, erfaringer, mod og kreativitet i at udvikle det bedst tænkelige mad og måltidstilbud til daglig fornøjelse for børn og voksne, og som et væsentligt bidrag til sundhed og trivsel.

Maden:

Maden bliver fremstillet af råvarer af god kvalitet, gerne af lokal oprindelse. Økologiske råvarer prioriteres højt, og vi tilstræber at undgå tilsætningsstoffer. Råvarerne forarbejdes så der kommer veltilberedt, varieret mad med høj kulinarisk og næringsmæssig kvalitet ud af det. Maden tilpasses de forskellige grupper af spisende, så både gældende anbefalinger følges og maden opleves som dejlige og velsmagende måltider. Menuplanerne vil afspejle årstiden. Vi tager afsæt i dansk og nordisk madkultur, meget bredt defineret. Vi vil dog også flirte med madtraditioner fra andre egne af verden. Variation på alle måder vil være et kodeord for madtænkningen i Stjernen. Fødevarestyrelsens vejledninger og anbefalinger bringes i anvendelse i planlægningen.

Madkompetencer og maddannelse:

Det vigtigste ved madordningerne er, at de spisende får ordentlig mad og bliver mætte af den.

På  Stjernen tilstræber vi yderligere, i et tværfagligt samarbejde, at børns kendskab til råvarer, duft, farver, smag, konsistens mm udbygges, og at de efterhånden får indsigt i madens vej fra jord til bord og evt. tilbage til jord. Vi tilstræber også, at børnene inddrages og efterhånden bliver medskabere af det gode måltid. Derigennem høstes erfaringer og udvikles kompetencer både ift. madkultur og ift. måltidets sociale funktioner.